Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
   

Knut Røsjø
ONNETID OG SKOGSLIV

Minner fra Hakedals Verk  og skogene rundt

Her forteller Knut Røsjø om ungdomstid og tidlig voksen alder. Vi hører om ungdommens første jobber i skogen og på jordene ved Hakadals Verk.

112 sider, illustrert . ISBN 978-82-92841-02-0  Utgitt 2007  kr 274.-

 

Fra 1939 har Knut Røsjø bodd i Hakadal. I store deler av sitt liv har han vært knyttet til Hakadals Verk. Faren var skogsbestyrer hos Løvenskiold, og også Knut har i lange perioder arbeidet på Verket, eller forpaktet bruk som Verket eide.

Forfatteren har tidligere fortalt om barndom og oppvekst i boka ”Høgt opp i Hakadalen”. I denne boka fortsetter fortellingen om ungdomstid og tidlig voksen alder. Han har arbeidet både i skogen og på jorda. Det er dette vi får høre om, fra ungdommene hogg ved med betaling per reis, til skogsdrift med mer moderne maskiner. Også i jordbruket på storgarden følger vi utviklingen fra kjøring av møtt med hest, til moderne høsting med store skurtreskere.

Hakadal Verk hadde virksomheter som tiltrakk seg arbeidskraft fra andre steder i landet, og også fra andre land. Her får vi høre om skogbruksstudenter fra Jugoslavia, om farende folk som tar arbeid en periode før de igjen legger ut på landeveien. Og vi får høre om Tarzan som mente litt snø og sludd på sine nakne overkropp bare var sunt.

 

Design: Tor Danielsen