Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 

MATRIKLER OG BIOGRAFIER

Biografialbum 1764-1930 : underofficerer og underofficeresutdannede m.fl. ved Feltartilleriregiment nr 2 og tidligere avdelinger av artilleriet i Oslo og omegn.

Oslo, 1937. 543 s. (ib.)

Skinninnbinding.

Nkr 300.00


Eden, Anthony. Memoarer : sirkelen sluttet / oversatt av Gunnar Hærnæs og Per Riste.

Oslo : Aschehoug, 1960. 629 s. (ib.)

Nkr 200.00


Elever uteksaminert i 1921 fra Kristiania (Oslo) handelsgymnasiums 2-åringe avdeling : festskrift utgitt ved 25-årsjubieet i 1946.

Oslo, 1946. 108 s. (ib.)

Permen falmet.

Nkr 75.00


Hambro, C.J. Far og sønn : barndomserindringer.

Oslo : Gyldendal, 1949. 288 s. (ib.)

Nkr 200.00


Gerhardsen, Einar. Erindringer

Oslo : Tiden, 1970-1978. 4 bind (ib.)

Erindringer 1940-45: Fellesskap i krig og fred – Erindringer 1945-55: Samarbeid og strid – Erindringer 1955-65: I medgang og motgang – Erindringer 1965-78: Mennesker og politikk

Nkr 400.00


Lindbæk, Sofie Aubert. Årgang 1875.

Oslo : Tiden, 1948. 183 s. (h.)

”Minner fra sytti-nittiårenes Christiania”

Nkr 150.00


Lyng, John. Vaktskifte : erindringer 1953-1965.

Oslo : Cappelen, 1973. 285 s. (ib.) ISBN 82-02-02869-8

Nkr 150.00


Meyer, Ulla. Norske kvinner : 150 portretter.

Oslo : Dybwad, 1943. 159 s. (ib.)

Nkr 100.00


Nordli, Oddvar. Langs veg og sti / tegninger av Reidar Fritzvold.

Oslo : Gyldendal, 1984. 145 s. (ib.) ISBN 82-05-15023-0

Nkr 100.00


Storm, Halvor. Statsminister Emil Stang : politikeren, statsmannen.

Oslo : Gyldendal, 1934. 87 s. (h.)

Omslaget slitt.

Nkr 75.00


Stranger, Rolf. I all fortrolighet.

Oslo : Aschehoug, 1972. 289 s. (ib.) ISBN 82-03-05097-2 1967. 142 s. (ib.)

Nkr 100.00


Studentene fra 1925 : biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1950 / redaktør Tryggve Juul Møller.

Oslo : Bokkomiteen for studentene, 1925. XLVIII, 419 s. : portretter (ib.)

Nkr 150.00

Design: Tor Danielsen