Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 

JUBILEUMSBERETNINGER OG ORGANISASJONSHISTORIE

50 år under Eikaberg : Ekeberg Rotary klubb 1952-2002 / redaktør Gunnar Jerman.

Oslo : Odd forl., 2002. 86 s. (ib.) ISBN 82-995153-2-7

Nkr 100.00


Bonde, Arne. Feier-Mattis og andre ildsjeler : Gjensidige skade 60 år / illustrert av Ulf Aas.

2.. rev. utg. av jubileumsbok utgitt første gang i 1972 i forbindelse med selskapets 50-årsjubileum.

Oslo, 1982.176 s.

Nkr 150.00


Fristad, Hans Andreas. Oslotrikken i nærbilde.

Oslo : Oslo Sporveier : Gyldendal, 1994. 127 s. (ib.) ISBN 82-05-22292-4

Parallell tekst på norsk, engelsk og tysk.

Nkr 150.00


Frydenlunds bryggeri 100 år : 1859-1959.

[Oslo, 1959]. 356 s. (ib.)

Nkr 300.00


Goodske, C.L. Norge på langs : Roverstafetten 1951 Lindesnes-Nordkapp.

Bergen : Eides forl., 1952. 113 s. (ib.)

Nkr 150.00


Gravberget kirke : oppført 1954-1955.

Gravberget : Gravberget menighetsråd, 1956. 7 s. (h.)

Nkr 25.00


Hambro, C.J. Frydenlunds bryggeri : træk av en norsk bedrifts historie i 75 aar / med bidrag av Johannes Nelson og Bjarne Nissen.

Oslo : Grøndahl, 1934. 162 s. (ib.)

Nkr 250.00


Hundre år i papir : utgitt i anledning av Rich. Andvords hundre års jubileum 5. mai 1965 / manuskript: Arne Bonde.

[Oslo], 1965. 177 s. (ib.)

Nkr 150.00


Kassabladet : Christiania bank og kreditkasses husorgan. Årgang 2 (1949). (ib.)

Nkr 150.00


Kråkstad kirkes 800-årsjubileum : festgudstjeneste Allehelgens søndag 6. november 1960.

Ski, 1960. 12 s.

Innhold: Salmer til gudstjenesten og kort historikk

Nkr 25.00


Mamen, H. Chr. Asker kirke ved 75-års jubileet .

Asker : Asker menighetsråd, 1954. 36 s.

Nkr 50.00


Nordisk råd i 25 år / redaktion: Carl Kauffeldt.

Stockholm : Foreningerne Nordens forbund, 1977. 94 s. (h.)

Nkr 100.00


Norges kreditforening for land- og skogbruk (Landkreditforeningen) 1915-1965.

Oslo : Grøndahl, 1965. 172 s.

Nkr 150.00


Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 25 år / redaktør Magne Stubsjøen.

Oslo, 1974. 102 s. (ib.)

Nkr 100.00


Det Norske gjensidige skogbrandforsikringsselskap : stiftet 20. februar av Norges

største skogeiere efter initiativ av konsul Anth. B. Nilsen og direktør Reidar Holst.

Oslo : Tanum, 1937. 199 s. (h.)

Uoppskåret. Smusstittelblad og bakre omslag skadd. Eksemplaret er flekkete.

Nkr 50.00


Schreiner, Johan. Akers sparebank gjennem hundre år : 1844-1944.

Oslo : Grøndal, 1943. 232 s. (ib.)

Nkr 250.00


Wekre, Eivind. Hundre års meieridrift i Oslo.

Oslo, 1971. 71 s. (ib.)

Om Fellesmeieriets historie.

Nkr 200.00


Østre Aker : gammel kirke med rik vekst : 1860-1985 / redigert av Hans Chr. Finstad.

Oslo, 1985. 125 s. (ib.) ISBN 82-90604-01-7

Nkr 100.00

Design: Tor Danielsen