Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 

TOPOGRAFI OG LOKALHISTORIE


Boye, Else M. Christiania 1814-1905 : byen og menneskene.

Oslo : Grøndahl, 1976. 134 s. : illustrert med tegninger og fotografier (ib.)

Nkr 250.00


Byminner. Nr 4(1971). 43 s. (h.)

Artikler: Hjelp oss å redde gamle fotografier – Nytt om Edvard Munch og hans krets. Et kunsthistorisk detektivarbeid – Sportsforretninger i det forrige århundre

Nkr 50.00


Byminner. Nr 3(1973). 40 s. (h.)

Artikler: Fra vin-gård til villaby [om Grefsen] – Barndomsminner fra Grefsen – Byens fedre: proprietær Frederik Glad

Nkr 50.00


Byminner. Nr 2(1976). 40 s. (h.)

Artikler: Kunstindustrimuseet i bybildet gjennom 100 år – Gatelangs i Bygdø allé – Hvor lå Lille Prostengen?

Nkr 50.00


Byminner. Nr 3(1978). 40 s. (h.)

Artikler: Pressefotografen hundre år tilbake – Nydalen: i arbeid og fritid - Smeden

Nkr 50.00


Byminner. Nr 1(1979). 40 s. (h.)

Artikler: Fra Akersbakken og Bjerregaards gate – Christiania borgervæpnings uniformer – Hjulmakeren – En utdødd virksomhet: Isskjæring og iseksport

Nkr 50.00


Byminner. Nr 3(1979). 40 s. (h.)

Artikler: Hovedbanens første lokomotiver – Kristiania kjøreskole og dyrebeskyttelsen – Skolehagene i Oslo 70 år – Hovin isforretning

Nkr 50.00


Byminner. Nr 1(1981). 48 s. (h.)
Artikler: Tale til Rolf Stranger – Lakkegaten og familien Lachmann – Opprettelse av stadskonduktørstillingen i Christiania – ”Prins Olaf” [om Lilleputbanen på jubileumsutstillingen 1914]

Nkr 50.00


Byminner. Nr 2(1981). 40 s. (h.)

Artikler: Pipervika i 30-årene – Minner fra årene 1904-1907 – Jacob den førstes og dronning Annes norgesbesøk – De første utkast til Basarhallene – Minner fra 1930-årene

Nkr 50.00


Det var engang- / under redaksjon av Henrik Haugstøl og Wm. Guttormsen.

Oslo : Arthur Rosén, 1944. 150 s.

Perioden 1840-1880 sett med samtidens øyne. Med tegninger fra den tidens illustrerte presse.

Nkr 250.00


Fjærvoll, Karl. Jordbruket i Nord-Noreg under krigen 1940-1945.

Tromsø, 1975. 147 s. (h.)

Nkr 100.00


Gamle hus i Nittedal : rapport om registrering av hus bygd før 1900.

Oslo : Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge : Miljøverndepartementet, 1983. 122 s. (h.) ISBN 82-7243-026-6

Et løst og beskadiget blad.

Nkr 50.00


Grønvold, Didrik. De brede bygder : Oplandene i eldre og nyere tid / illustrasjoner efter akvareller av fyrdirektør Diriks.

Oslo : Cammermeyers Boghandel, 1945. 133 s. (ib.)

Løs i bindingen.

Nkr 100.00


Haugstøl, Henrik. I tippoldefars by Christiania / med tegninger av Øyvind Sørensen.

Oslo : Dybwad, 1943. 383 s. (ib.)

”Livet i hovedstaden for hundre år siden slik det speilet sig i datidens aviser”. Med klipp fra aviser i årene 1842-1843

Nkr 250.00


Holt, Ole J. Hus i Rælingen : bygninger fra 1600-1960.

Rælingen : Rælingen kommune, 1996. 78 s. (h.) ISBN 82-99025-1-5

Nkr 100.00


Klæbo, Arthur. Farlige fjell.

Oslo : Tell forl., 1942. 141 s. (ib.)

Nkr 150.00


Lødrup, Hans. Vinjesvingen : et lite blad av krigens historie i Norge.

Oslo : Aschehoug, 1945. 152 s. (ib.)

Om krigshandlinger i Telemark

Nkr 150.00


Løhren, Lyder. Bak rattet i varebilen : muntre og alvorlige Aurskog-minner fra før og under krigen.

Espa : Lokalhistorisk forl., 1993. 104 s. (ib.) ISBN 82-7404-084-8

Nkr 150.00


Løhren, Lyder. I prat med godtfolk fra Indre Akershus / tegninger av Håkon Aasnes.

Espa : Lokalhistorisk forl., 1989. 281 s. (ib.) ISBN 82-7404-028-7

Nkr 200.00


Nielson, Haakon B. Det var en gang : vandringer i Oslo og det gamle Christiania / utvalg og redaksjon Herbert Svenkerud.

Oslo : Cappelen, 1982. 135 s. : illustrert med fotografier. (ib.) ISBN 82-02-09623-5

Nkr 250.00


Oslo-fjorden : Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold / redaktør Hjalmar T. Larsen, tegninger av Øyvind Sørensen.

Oslo : Halvorsens og Larsens forl., 1954. 2 bind (255; 254 s.) (ib.)

Nkr 300.00


Oslo-marka : Nordmarka, Østmarka, Lillomarka, Sørmarka, Vestmarka, Krokskogen, Romeriksåsene.

Oslo : Halvorsens og Larsens forl., 1952. 3 bind (246; 250; 242 s.) (ib.)

Nkr 400.00


Sundt, Eilert. Harham : et eksempel fra fiskeridistrikterne.

3. utg.

Bergen : Universitetsforl., 1971. 184 s. (h.) (U-bøkene)

Nkr 100.00


Schweigaard, Johan. Norges topografi : bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk literatur. Tillegg 1917-1927 / ved W.P. Sommerfeldt.

Oslo : Brøggers boktr., 1930. 250 s.

Løs i ryggen. Slitt omslag.

Nkr 75.00


Steen, Sverre. Guttene i gaten.

Oslo : Gyldendal, 1974. 133 s. (h.) ISBN 82-05-06474-1

Fra forfatterens barneår i Bergen

Nkr 150.00


Øksendal, Asbjørn. Operasjon Oleander : gestapo i Trondheim og Leksvik-affæren 1942-44.

Trondheim : Nordenfjelske forl., 1968. 270 s. (ib.)

Nkr 200.00

Design: Tor Danielsen