Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

Følg oss

 
  • Forside
  • Romaner
  • Lokalhistorie
  • Tannhelsefag
  • Mediekurs

Harald Solberg
ENGEBRET SOOT. Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen

For 165 år siden bygde vassdragsingeniør Engebret Soot et transportanlegg
for tømmer fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Anlegget fikk
stor betydning for sagbruksvirkomheten og skogsdriften i området.
Boka forteller om sluser, kanaler, fløtningsrenner, dammer og en
spesialanlagt jernbane.

Boka er også en biografi om Engebret Soot. Han var en stor person-
lighet, og ble nylig kåret som nr. 15 av de 100 mest betydningsfulle
personer fra Romerike.
Soot-anleggene har nasjonal interesse, og er særlig aktuell i
kommunene Sør-Odal, Vinger, Eidskog, Nes og Aurskog-Høland i
Akershus og kommunene langs grensen mot Sverige i Østfold.
Forfatteren er ingeniør, og har bred erfaring fra skogbruk og
tømmertransport.

 

 

212 sider, gjennomillustrert med foto og tegnede kart.
Kr. 368.-.
ISBN 978-82-92841-25-9.
Bestilling Flisby’n Forlag, hakon.tysdal@gmail.com
Portofritt ved bestilling av minst 5. eks.

Tore H. Wiik og Per Johansen
RIKSVEI 1 – tapt og funnet
Tegninger av Tom Arne Evensen

Hovedfartsåren fra Oslo til Sverige gjennom Østfold het Riksvei 1 (RV 1) fra 1928 til 1965. I 1965 var det over og ut for Riksvei 1, da kom systemet med Europavei-navnene, og RV 1 ble en del av E 6.
Fra Gamlebyen i Oslo følger vi RV 1 langs Bunnefjorden, forbi Ulvøya og Sjursøya, forbi Gjersjøen i Oppegård, vi passerer Årungen i Ås, Vestby og kommer til Østfoldgrensen. Videre gjennom Moss, Rygge og Råde, Sarpsborg, Skjeberg og Halden, før Svinesund og svenskegrensen.
Alle steder besøker vi spennende kulturminner fra en ikke alt for fjern fortid. De er der – om enn ganske skjult noen steder – og minner om en tid da bilismen var mindre omfattende enn i dag. Rester etter tallrike spisesteder, bensinstasjoner, stabbesteiner og brokar holder standhaftig ut for den veiinteresserte.
Boken er en guide for alle som ønsker å reise på oppdagelsesferd i den nære historie.

De historiske bildene er kombinert med bilder
fra de samme stedene i dag. Boken er også illustrert
med tegninger, laget spesielt for denne turen og gamle
kartutsnitt over de aktuelle veistrekningene.
Til sammen mer enn 270 illustrasjoner.
Tekst også i engelsk versjon.


 


112 sider, stivbind, kr 338.-
ISBN 978.82.92841-24-2
Bestilling Flisby’n Forlag:
hakon.tysdal@gmail.com Tlf. 971 16 446
 

 

Her presenteres de to første bøkene i serien «Fjerding-familier». Den tredje boka kommer ut før jul i 2012, og den fjerde (og siste i serien) kommer i 2013.

Dagny og dan

Håkon Tysdal
DAGNY OG DAN
 Første bok i serien «Fjerding-familier», utgitt 2011.                                                                             
Historia utspiller seg fra juni 1919 til februar 1920. Nitten år gamle Dagny Olasgard kommer hjem fra ett år på landbruksskole, Dan Johansson arbeider på nye veien. De møtes på bygdedans St. Hansaften,  det blir forelskelse og flere møter. Ikke alle ungguttene i bygda setter innblanding fra en svenskerallar.. 
 Vi blir kjent med bygda og bygdefolket. I landbruket er det gjeldskrise og dårlige kår, og bygda mangler arbeidsplasser etter at en industrisatsing slo feil. Dagny og Dans forelskelse på tvers av klassegrensene, gir innsyn i både arbeiderbevegelsens og odelsbondens tenkemåte og verdier. I jobben på Meieriet blir Dagny det vi i dag ville kalt en ”varsler”.  Og så var det bygdas forfatter - Ragnhild Jølsen: Faren, Holm Jølsen, var industrireiser og bidro til at det ble industriarbeiderklasse i bygda. Dagnys mor og Ragnhild er jevngamle, og fjerne slektninger. Historier fra Ragnhilds bøker blir trukket inn i det som skjer.

ISBN 978-82-0777-8    kr. 100   


Avdukingen

Håkon Tysdal
AVDUKINGEN
Bok II i serien «Fjerding-familier», utgitt 2012
Avdukingen er en politisk spenningsroman.  Handlingen er lagt til 1938. Vi møter pressefolk fra Arbeiderbladet i Oslo, og bygdefolk fra Hammerfjerdingen i Enebakk, nabobygda til Oslo i sørøst. Og vi møter de brave politifolkene Arne og Arnesen.
Det er en tid med skarpe politiske motsetninger. Quislings Nasjonal Samling mobiliserer, med skarp front mot sosialistene, NKP og Arbeiderpartiet. Arbeiderbladet har vært regjeringsorgan etter Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet ble i 1935. Martin Tranmæl er redaktør.
Så dukker det opp et lik i skogen i Hammerfjerdingen. Mye tyder på at selve drapet har skjedd et annet sted.  På Arbeiderbladets morgenmøte en ganske vanlig onsdag i juli mangler to journalister. Står vi overfor det første politiske drapet på en journalist i Norge?
Rammene rundt fortellingen er historiske. Quisling raste mot arbeiderpressen som ”sprakk” nyheten om planene for eliteorganisasjonen KA, og registrering av politiske motstandere skjer på flere plan. Samfunnet rundt, både bysamfunnet og bygdesamfunnet preges av at vi er på slutten av de harde 30-åra.
Og bygda Enebakk har hatt sin forfatter, Ragnhild Jølsen. Også hun spiller en rolle i fortellingen – på en måte.

ISBN 978-82-0905-5    kr. 278   


Håkon Tysdal
Etter freden
Bok III i serien «Fjerding-familier», utgitt 2013
Sett fra oven er bygda rein idyll. Liene mot den blanke innsjøen er lyse grønne nå i juni. I vegkantene slåss ertevikke, natt og dag, tiriltunge, kattefot og villjordbær om plassen med timotei og rødkløver. Skogbunnen er tett av hvitveis om våren og gule skogstjerner lengre ut på sommeren. Rundt ligger dypgrønne skogåser i rolige buer mot horisonten
To verdenskriger har kommet og gått. Det er fem år siden den siste sluttet. Noen mente de nye herskerne ville være bedre for landet, andre satte livet på spill for å få dem ut. Gjennom bygda gikk flyktningeruter mot Sverige. Rutene ble redningen for mange.
Noen i bygda er rikere da krigen slutter enn da den startet, andre er like fattige.

ISBN 978-82-300-1018-1    kr. 278,- heftet 192 sider


Det var en gang

Eli Møller
Det var en gang
Det var en gang….. Slik begynner også eventyret i denne boka. Det er om det lille trollet Tassa. Tassa bor i en koselig hule i en stille skog. Hun snakker med maurene og de andre dyrene i skogen. Det eneste hun savner en MAKEN til seg selv. En natt hun er ute og går, hører hun en dur hun ikke kjenner og snuser inn lukter hun aldri før har kjent. Det er kommet en URO i skogen. Dette er starten på mange underlige ting som skjer rundt Tassa - og så finner hun en MAKEN…..
Gjennomillustrert med akvareller og blyanttegninger.

Kr. 198.-


Haugen skal hete Raknahaugr

Historisk roman fra Romerike
Haugen skal hete Raknahaugr

av Jan Nordberg
Raknehaugen er den største gravhaugen i Nord-Europa. Den ligger på garden Ljøgot i Ullensaker kommune i Akershus. Haugen er fra midten av 500-tallet. Tømmeret som fyller haugen er tidsbestemt til å være hugget i løpet av sommeren 552 etter Kristi fødsel.
Denne romanen forteller en historie om hvordan gravhaugen ble bygget, og begivenhetene som førte til plasseringen av en gigantisk gravhaug på Romerike. Ingen vet hvordan det faktisk skjedde, men haugen ligger der, den dag i dag. Denne historien kan være like sann som noen annen.
Den forteller om kong Hroduulf. Han er en historisk konge, som rådde over sju riker i Skandza (Skandinavia). Jordanes, som omtaler kongen, skrev sin historie i år 551. Han forteller at Hroduulf forlater sine riker og reiser til Italia. Her faller han i slaget med de såkalte Langobarder i Rugiland, et område ved elva Donau. I historien møter vi kongens budbringer som kommer med bud om kongens fall. Kongens lik er brent, og beinrester skal føres tilbake og begraves i jorden i hans sju riker. Graven på Romerike skal være den største og mektigste.

ISBN 978-82-92841 Heftet 328 sider Kr. 298.-


Det går på skinner>

Odd Kjell Skegstad Håkon tysdal
DET GÅR PÅ SKINNER

Dette er en del av historien om da dampen tok over for gampen som
trekkraft, både på sjø og land.
Mest handler boken om bygging av den første jernbanen fra Christiania
til Eidsvoll, og jernbanens første 50 år. Boka er i stor grad en historie om
Romerike, og om de første stasjonen langs linjen fra Christiania:
Grorud, Strømmen, Lillestrøm, Kløfta , Jessheim, Dal og Eidsvoll. Vi møter også
en del av menneskene fra disse pionerårene; personalet om bord på togene,
de som holdt linjene i stand, og Mestrene på stasjonene.
Også bakgrunnen for bygging av jernbane, selve byggingen og åpningen er
dokumentert. Vi følger utviklingen fra det første spadestikk med «sølvspade»,
ser på stasjonene med bygninger i sveitserstil. passasjervogner med plysj,
men også 4. klasse passasjervogner uten tak og seter
Vi får historien om Norges første lok-fører, William Graham,
som kjørte åpningstoget. Han jobbet 364 dager i året, 1. nyttårsdag var fridag!

ISBN: 978-82-92841-19-8. 100 sider, mer enn 120 bilder, stivbind Kr 296.-.


En kanalgutts erindringer

Henry Walter Brinchmann
En kanalgutt erindringer . Oppvekst og arbeid 1930 - 58


Bok innenfor serien «Prosjekt Arbeidsarven» .  Tre deler: Barndom og oppvekst fram til krigens slutt, ungdomstiden fram til 1951, og utdanning yrkesliv.                                                                                                                                                                   
Om oppvekst og dagligliv og fra livet ved Sjøbadet og Kanalen. Vi hører om leilighetene , om vasking av klær og rotteplager og utedoer.  Så kommer krigen til Moss med rasjonering, blending av vinduer, potetparseller og matauk.  I ungdomstiden var aktiviteten i speiderbevegelsen sentral.
Videre beskrives utdanning og arbeidsliv med middelskole og yrkesskole ved as Moss Værft & Dokk.

ISBN: 978-82-92841-17-4       Kr. 150.-


Originalene på sagtomta

Kjell Evensen     
ORIGINALENE PÅ SAGTOMTA

Mellom Skøyengardene ved Hadelandsveien og kjente steder i Nordmarka som Lilloseter, Sørskogen og Sinober, ligger ei lita, men mangfoldig grend.  Forfatteren  beskriver alle plassene – og ikke minst – personene som holdt til og hadde sitt virke her – langs Stuaveien og Krokfaret og oppover mot Sagtomta.
Her bodde storhopperen Olaf B. Bjørnstad, her plasserte «Cowboy Eliassen» den gule sirupsboksen i det eneste vinduet på rommet sitt, og her ble fasadesteinene til Den Amerikanske ambassade i Oslo bearbeidet på den lille bedriften Vibro fabrikker, for bare å nevne noe.
Vi får være med ungene og alle raritetene de opplevde, enten i leik med å kaste på stikka eller «kappe land». Eller når de måtte hjelpe de voksne med «å nøste garn» eller opplevde at grisen ble slakta oppunder jul. Vanlige ting den gangen men ikke så vanlig i dag.
Og vi besøker steder langs Hadelandsveien som smia på Kjuul, Kjuul landhandel, kjøpmann Try, Slattum skole og fryseriet på Haga.

ISBN 978 – 82 -92841 – 18 – 1            Kr. 350.00


Næringslivet på 50-tallet

Næringslivet på 1950-tallet

Skedsmo, Lørenskog og Rælingen Boka er et redigert fotografisk opptrykk fra en bok gitt ut i 1952. Den opprinnelige boka presenterer leksikalsk alle bedrifter i Akershus. I denne utgaven presenteres bedriftene i kommunen Skedsmo, Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog. Mange vil fortsatt huske en eller flere av de 180 bedriftene som omtales. Videre er 100 bedrifter oppført med navn og adresse. Mer enn 100 bilder i alt. I tillegg har boka med et register over yrker og krav til utdannelse for de forskjellige yrkene, samt en oversikt over næringslivsorganisasjoner, begge deler fra samme periode.


Kr. 196.-


Minner fra et småbruk

Solveig Falkenberg Krog
Minner fra et småbruk på 1950-tallet

Solveig Falkenberg Krog beskriver livet og arbeidet på bruket på 1950 og 60-tallet.. Hun forteller om husholdningen i en familie som består av ni personer, med stor grad av selvforsyning. Og hun beskriver onneliv og utearbeid på gården. Dette er kunnskap færre og færre kjenner til. Solveig Falkenberg Krog beskriver livet og arbeidet på et småbruk i Østfold på 1950 og 60-tallet. Hun forteller om husholdningen i en familie som består av ni personer, med stor grad av selvforsyning, og hun beskriver onneliv og utearbeid på gården.

Kr. 198.-

Fra Ign til Fontana di Trevi

Håkon Tysdal
Fra Ign til Fontana di Trevi. En reise gjennom Ragnhild Jølsens siste leveår

Enebakk Historielag har utgitt denne boka om Ragnhild Jølsen! "Målet er å vekke interessen for et spesielt menneske og en spennende forfatter" - understreker de to. "Hun var på mange måter forut for sin tid. Tekstene tåler meget godt å leses også i dag". JOURNALISTISK GREP. Boka er en reportasjebok om Ragnhild Jølsens siste leveår. Dette var et begivenhetsrikt år for Ragnhild Jølsen. Gjennom mange av hennes kunstnervenners beskrivelser følger vi henne i Roma, i Den Skandinaviske Forening og på kafe i sene nattetimer. Her følte hun en frihet hun kanskje ikke hadde gjort siden ungdomsårene i Kristiania. Hennes reisebrev til aviser og blader i Norge forteller litt om hva hun var opptatt av, og brev hjem til familien og til kjæresten Karl Dørnberger forteller om stemninger og følelser. Hjemme igjen i Enebakk legger hun vekk planene om sin dikteriske selvbiografi "Den røde høst", og tar fatt på det som blir "Brukshistorier". Boka kommer ut før jul i 1907. "Fra Ign til Fontana Di Trevi" er et journalistisk grep på lokalhistorien, og i dette tilfelle også på litteraturhistorien. Reportasjepreget styrkes ikke minst av mange nye fotografier, både fra Roma og Enebakk, tatt 100 år etter at Ragnhild Jølsen besøkte stedene. "NYTT STOFF" OG "NYE BILDER". Andre del av boka gjengir en del av Ragnhild Jølsens tekster i faksimile. Dette er delvis tekster som aldri tidligere har vært publisert, eller som i dag bare er tilgjengelige på mikrofilm i Nasjonalbiblioteket. Henning Bergersen har også funnet frem en rekke unike fotografier som ikke tidligere er publisert. Gjennomillustrert.


Kr. 300.-


Et liv i landbruket på Romerike

Conny Dal
Et liv i landbruket på Romerike

Nannestad på Romerike - Conny Dal vokste opp på småbruket Sjøvold ved Hurdalsjøen på 1930-tallet. Her lærte hun tidlig hva som måtte gjøres på en gard. Som vanlig var den gangen, var det stor grad av naturalhusholdningen. Det var både mjølkeku, griser, sauer og høner på garden. En periode hadde de også kaniner. Hesten var trekkraften på garden. Conny tok handelsutdannelse, og hadde jobb i Trondheim, før hun søkte seg sørover igjen, til jobb i Ullensaker kommune. I 1952 giftet hun seg og ble bondekone på Dal i Nannestad. Her deltok hun i arbeidet på gården, både ute og inne. Etter hvert fikk ekteparet 4 barn. I mer enn 40 år drev de gården. På disse årene fikk d med seg den enorme utviklingen som skjedde i norsk landbruk fra 1950-tallet til ut på 1990-tallet. Etter hvert som barna vokste til, ble det mulighet for Conny til å engasjere seg på flere områder. Hun tok eksamen artium som privatist, og engasjerte seg i forskjellige organisasjoner.

Kr. 198.-


Fladeby Cellulosefabrikk

Harald Løbak Thoresen
Fladeby Cellulosefabrik. Folkene og bygda.

Boka handler om Fladeby cellulosefabrik som var i drift i perioden 1900-1931. Den presenterer i underkant av 250 av de ansatte ved fabrikken, og forteller også hvor de tok veien etter at fabrikken blei nedlagt. Boka gir også et innblikk i lokalsamfunnet på Flateby.
Historien om Fladeby Cellulosefabrik strekker seg fra 1900 - 1930. Boka forteller om noen av dem som jobbet der, med mer enn 250 omfattende biografier.Boka forteller også noe om det som skjedde rundt fabrikken, i bygda Enebakk der fabrikken lå. Den forteller om oppføring av forsamlingslokale på Flateby, starten av samvirkelag, fagforeningsarbeid og lokalpolitikk. Boka er på 240 sider, med stivbind, og illustrert med mer enn 170 bilder i sort/hvitt og farger.

   kr 365.-  

DAGBOG over mærkverdige Hændelser og Tildragelser som ere passerde i min Levetid

Faksimileutgave av bok gitt ut første gang i 1976, nyutgitt i 2009 av Hurdal Historielag

Dette er et utdrag av dagbøkene til Børger Johnson. Han var født i 1801 på gården Lillerustad i Hurdal. Han var en evnerik gutt – noe som gjorde at både lærer og prest la merke til han. Like etter konfirmasjonen ble han utvalgt til omgangsskolelærer, før han fylte 14 år.
Børger Johnson etterlot seg sine dagbøker i form av et håndskrevet manuskript på 460 sider.
”Allerede for længe siden haver jeg havt i Sinde at føre Bog over de viktigste Tildragelser, som passerede i min Levebane….” skriver han i sitt forord.  
Et utvalg av hans notater er gjengitt i denne boka, det første fra 1801 – det siste fra 1858. Til sammen gir notatene et svært godt bilde av tida og store og små hendelser, både i Hurdal, i distriktet, men også i andre hendelser som den observante skolelæreren plukket opp.

156 sider, illustrert   kr 150.-      

Årbøker fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus

Årbøkene fra Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus, inneholder lokalhistoriske artikler. Temaene er allsidige. Vi nevner fra den nyste; Årbok 2008:Skolejente under krigen, Flateby Cellulosearbeideres forening, 100 år siden Arne Ekeland ble født, Arbeiderbarndomsminner, Kvinner kan – kvinner kvinne vil, William Lund – en veteran fra landeveien. Her finner vi også stoff – både nytt og historisk – fra arbeiderbevegelsen i Akershus, i Norge, og også internasjonalt.

Bøkene er fra 110 – 140 sider, illustrert.

Årbok  2008         kr 195,-          
Årbok 2007          kr 195,.
Årbøkene fra 1989, -90, -91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 2003, og 2005:     

kr. 100.- per stk.   Ved kjøp av mer enn 10 bøker per bestilling gis 10 % rabatt

Bestill boka 


Knut Røsjø
ONNETID OG SKOGSLIV
Minner fra Hakedals Verk  og skogene rundt

Her forteller Knut Røsjø om ungdomstid og tidlig voksen alder. Vi hører om ungdommens første jobber i skogen og på jordene ved Hakadals Verk.

112 sider, illustrert . ISBN 978-82-92841-02-0  Utgitt 2007  kr 274.-

(pil)Les mer om boka her  

Vidar Holstad, Geir Kaasa, Håkon Tysdal (red.)
Dampskipet Strømmen og livet på Øyeren

D/S Strømmen trafikkerte Øyeren i Akershus på langs og tvers med passasjerer og gods i mer enn seks tiår fra 1865.Båten var en del av en ny tid og fikk stor betydning, for landbruket og for industrien som vokste fram. Og den var viktig for menneskene, både de som hadde behov for transport og for alle som fikk sin arbeidsplass om bord eller i tilknytning til båten.

 

104 sider, mer enn 100 bilder og illustrasjoner, ISBN 82-995441-9-X, utgitt 2006, kr 296.-

Les mer om boka her  

Kari H. Westby
Næringslivet i Fet

Opplysninger om alle typer næringsvirksomhet i Fet i Akershus, fra 1860 og fram til i dag. Næringsvirksomhetene presenteres alfabetisk og kretsvis. Boka er utgitt av Fet Historielag.

 

120 sider 40 illustrasjoner ISBN 987-82-92841-00-6, utgitt 2007, kr 190.-

Les mer om boka her  

N.R.Aas
ENEBAKK HERRED
- BIDRAG TIL EN BYGDEHISTORIE

Faksimileutgave av første del den eldste Bygdeboka i Enebakk, gitt ut første gang i 1927.

N.R.Aas var distriktslege i bygda, og her har han skrevet om viktige sider av bygdesamfunnet; om jord og skog, om eiendomsforhold, næringsvirksomhet, håndverk og industri, om handel, om veistell, skole, kirke og presteskap. Også kirkesangerne har fått sin plass. Det har også fattigvesen og sunnhetsforhold. Her hadde distriktslegen naturlig nok spesiell kunnskap.

 

112 sider, illustrert. ISBN 82-995441-6-5. Utgitt 2005 Kr 240.-

 

Astrid Gran Skjæret
SLEKT FRA ”ALLERMER” UNDER ØSTENBØL I ENEBAKK

En grundig dokumentert slektsgjennomgang av etterkommerne etter Thorvald Eriksen og hans to hustruer, Anne Marie Hansdatter og Dorothea Gulbrandsdatter. Gjennom anetavler og nøyaktige kildehenvisninger kan boka være et eksempel for alle andre som sysler med slektsgransking.

 

104 sider, illustrert. ISBN 82-303-0416-5. Utgitt 2005 Kr 350.-

 

Lars Leira
Kara på gara: små bygdebrev

Dette er en faksimileutgave av Lars Leiras små bygdebrev, som ble gitt ut forste gang i 1942. Boka forteller om gards- og bygdelivet slik det var på Romerike (der forfatteren bodde) og i mange andre bygdelag på 1930, -40, og -50-tallet, med et rikt persongalleri av bønder, stallkarer og kokker - og også byfolk på landet.

Illustrert med tegninger. ISBN 82-995441-0-6. Utgitt i 1999. Kr. 168,-

Les mer om boka her.  

Bøker for tannteknikk

Tre bøker for tannhelsefag:

Trude Myhrer 
Tannteknikk gjennom 100 år  

Boka inneholder to deler: På de første 150 år gjennomgås Norges Tannteknikerforbunds 75-årige historie. Den gir et godt innblikk i organisasjonens utvikling,  og vi får møte en rekke av de personer som har vært med å prege organisasjonen, og faget gjennom alle disse årene. Boka forteller om overgangen fra håndverksfag til helsefag, og presenterer saker som er spesielt aktuelle de kommende årene. De siste 50 sidene viser i tekst og bilder utviklingen av faget  gjennom 100 år, fra tannlegens bakrom tidlig på 1900-tallet, til dagens moderne laboratorier. Boka er gjennomillustrert med mer enn 100 bilder.

200 sider.  Kr. 300.-


Håkon Tysdal og Roald Arne Larby (red.)
Ordbok for tannhelsefag

Boka inneholder forklaring på mer enn 2000 ord og uttrykk innenfor tannhelsefag, med spesiell vekt på tannteknikk og protetiske erstatninger. Boka er illustrert med tegninger og fotos. Spesielt aktuell for tannteknikerstudenter og tannhelsesekretærer.

Kr. 155.-


Einar Kvam og Sverre Walde                                                              
Kjeveortopedisk tannteknikk

Boka tar for seg de viktigste prinsippene for tannreguleringene, og viser også funksjonen og utførelsen av de viktigste apparatene for regulering. Gjennomillustrert med fotos og tegninger.

Kr. 210.-
 

 

Pressekurset “Bedre medieomtale“

Kurset og oppgavene er rettet spesielt mot historielagsmedlemmer og andre historieinteresserte!
Kurset er nettkurs eller brevkurs. Du velger selv formen:

  • På nettkurs besvarer du oppgavene via e-post.
  • På brevkurs besvarer du oppgavene  pr. brev.

Når du melder deg på kurset får du læreboken:
“Bedre  medieomtale”og 7 arbeidsoppgaver.

Les mer her.

 

 

Kontakt oss for påmelding på telefon eller e-post, eller vanlig post med navn, adresse, lagsnavn/institusjon til

Flisby’n Forlag SA,
Att: Håkon Tysdal, Blomstervn. 24 B
2005 Rælingen