Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Øyvind Løken
Folket på Haug

Dette er en lokalhistorisk roman, diktet rundt livet til Minda Lovise Evjen, født på garden Haug i Hakadal i 1884. Forfatteren er Mindas barnebarn. Han er en flittig skribent i distriktets lokalaviser og har også gitt ut flere bøker.


På mange måter ble Minda Lovisa Evjen født inn i den religiøse sekten Stuamenigheten eller Rulsemeningheten der Ola Stua hersket med hard hånd. Hans ord var lov, som foreldrenes var det i hjemmet. Men Minda vokste opp i et harmonisk hjem med trygg økonomi i forhold til mange andre på den tiden. Vi får et blikk inn i klassesamfunnet rundt forrige sekelskifte, der det blant annet var opplest og vedtatt at lus og tuberkulose er plager som bare rammer usle fattigfolk. At dette ikke alltid var tilfelle i praksis går på æren løs i kretser der slikt ikke burde forekomme.

Den økonomiske tryggheten på Haug kunne ikke skåne noen for død og tragedie. Vi opplever familiens sorg og farens religiøse tvil da minstegutten dør på en pinefull måte.

Også andre ting skjer: I Mindas beskyttede miljø gjør møtet med alkoholmisbruk inntrykk. Det samme gjør lydene fra tausas værelse i annen etasje der drengen er på ulovlig visitt.

224 sider. Historiske bilder. ISBN 82-995441-1-4. Utgitt i 2000. Kr. 296,-

Design: Tor Danielsen