Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Knut Røsjø
Høgt opp i Hakadalen

Storgården Hakadals Verk var et spennende sted å vokse opp. Her var det omfattende jord- og skogbruksvirksomhet, elver og fosser gav grunnlag for kraftverk, mølle- og sagbruksvirksomhet. Teglverk og jenverk har det også vært her. Det er barneåra på dette stedet forfatteren skildrer.

Forfatteren flyttet til Hakadal like før jul i 1939, da faren hadde fått jobb som skolestyrer på Verket. Og her var det mye å ta seg til for tiltaksomme gutter i 10-12 års alderen: Det var akebakker og skøyteis og anledning til å ta del i virksomheten på gården. Å ri hestene ut på beite var populært, og å trille kornsekker på mølla kunne også gå an. Da var det verre med turnipsplukking på oner som virket endeløse.

At krigen kom til landet satte nok sitt naturlige preg på både lek og arbeid. mange kom til bygda for å søke arbeid i skogen eller på gården. Med romslighet og respekt forteller forfatteren historien til noen av dem. For de kunne da ha sine særegenheter og kanskje noe forskjellige forutsetninger - for eksempel er felespill muligens en noe spesiell bakgrunn for skogsarbeid!

Alt i alt gir boka et blikk inn i en tid ganske forskjellig fra i dag - selv om den ikke ligger så mange tiår tilbake.

120 sider. Mer enn 50 foto og tegninger. ISBN 82-995441-3-0. Utgitt 2003 Kr. 264,-

Design: Tor Danielsen