Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Øivind Løken
Folket på Framgarden
En lokalhistorisk roman fra Hakadal og Eidskog

Historien om Minda Lovise Nevjen, født Haug, går videre.

Overgangen fra den veldrevne gården med de solide bygningene på Haug i Hakadal til det forfalne småbruket Framgarden i Eidskog er stor. Med den største selvfølgelighet tar hun fatt på utfordringene, uten å ense det som for de fleste ville virke uoverkommelig. Hun får god hjelp av den døvstumme svigerinna Minda Jørgine, som nærmest hadde gitt opp etter farens sykdom og død.

 


Forfatteren: Øyvind Løken

 

Med optimisme, kraft og arbeidsevne får Jørgens unge kone skikk på det meste. Men etter en spesielt vanskelig fødsel, er hennes jernhelse knekt for måneder og år. Et nytt svangerskap da er det Minda trenger aller minst, men det merkelige skjer at hun gjenvinner helsa.

Igjen smiler livet til familien. Jørgen tjener gode penger på tømmerkjøring for Hakadals Verk, og alt er bra.

Men så slår ulykken til igjen. Fra uventet hold….

Forfatteren er Mindas barnebarn. Han er annen generasjons ”Blakerværing” (Blaker ligger i Sørum i Akershus). Han har tidligere gitt ut bøkene ”Djevelens menighet” på Snøfugl Forlag og ”Folket på Haug” på Flisby’n Forlag.

Historiske bilder. ISBN 82-995441-8-1. Kr 296.-

Design: Tor Danielsen