Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Kari H. Westby
Næringslivet i Fet

Opplysninger om alle typer næringsvirksomhet i Fet i Akershus, fra 1860 og fram til i dag. Næringsvirksomhetene presenteres alfabetisk og kretsvis. Boka er utgitt av Fet Historielag.

 

120 sider 40 illustrasjoner ISBN 987-82-92841-00-6, utgitt 2007, kr 190.-

 

 

 
Design: Tor Danielsen