Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Vidar Holstad, Geir Kaasa, Håkon Tysdal (red.)
Dampskipet Strømmen og livet på Øyeren

D/S Strømmen trafikkerte Øyeren i Akershus på langs og tvers med passasjerer og gods i mer enn seks tiår fra 1865.Båten var en del av en ny tid og fikk stor betydning, for landbruket og for industrien som vokste fram. Og den var viktig for menneskene, både de som hadde behov for transport og for alle som fikk sin arbeidsplass om bord eller i tilknytning til båten.

104 sider, mer enn 100 bilder og illustrasjoner, ISBN 82-995441-9-X, utgitt 2006, kr 296.-

Design: Tor Danielsen