Tilbake til forrige side

 

Håkon Tysdal
Blomstervn. 24B
2005 Rælingen

Mob.: 971 16 446
E-post: hakon.tysdal@gmail.com


Org.nr.: 991 966 439

 
 

Knut Røsjø
Barndom i eventyrskog
Oppvekst på Stubdal i Åsa

De første årene av sitt liv bodde forfatteren på gården Stubdal i Åsa på Ringerike.

Stubdal ligger midt i Peter Christen Asbjørnsens eventyrrike, og er sentral i Asbjørnsen og Moe’s ”En sommernatt på Krokskogen”.

Det var spennende å vokse opp på en gård det siste tiåret før krigen. Stubdal lå ensomt til, helt opp mot åsene og setrene. Elektrisitet var ikke innlagt enda, og som Asbjørnsen opplevde Knut Røsjø omgivelsene, skogen, setrene, dyra – både dyra på gården og dyra i skogen – som et eventyr. Et eventyr var det også å reise på bytur til Hønefoss før jul.

Forfatteren forteller om store og små hendelser fra arbeid og leik. Fra spenningen ved å sitte på tømmerlasset etter hesten som traver utfor bakkene gjennom vinterskogen, til travel og koselig leik sammen med søsteren under stabburet.

Spennende var det også når det kom besøk. Til og med tyskere fant veien høgt opp i åsen, flere år før krigen! Et fly som styrtet i nærheten var en begivenhet som satte varige inntrykk i et guttesinn.

Knut Røsjø har tidligere gitt ut ”Høgt opp i Hakadalen”. Her forteller han om gutte- og ungdomsår på Hakedals Verk, dit familien flyttet etter ti år på Stubdal.

40 fotos og tegninger. ISBN 82-995441-5-7. Utgitt i 2005 Kr 284.-  

 

Design: Tor Danielsen